De 9 grootste mythen over seksuele vrijheid

De 9 grootste mythen over seksuele vrijheid

Veel mensen denken dat ze seksueel vrij zijn, maar in onze praktijk merken we dat dat vaak tegenvalt. Deels omdat er veel mythen bestaan over seksuele vrijheid en deels omdat het nog steeds zo’n taboe is dat maar weinig mensen echt open naar zichzelf durven en kunnen kijken op dat vlak.

Een deel van dat taboe doorbreken kunnen we doen door eens open en eerlijk te kijken wat seksuele vrijheid nu werkelijk is. In dit artikel maken we daar een begin mee, door eerst eens te kijken welke mythen er rond seksuele vrijheid leven.

Mythe 1: seksuele vrijheid = seks met iedereen

Deze mythe heeft een beetje te maken met het jaren zeventig idee van seksuele vrijheid, waarbij je maar met iedereen seks moest hebben om erbij te horen. Dat heeft niets met seksuele vrijheid te maken, maar met groepsdruk. Seksuele vrijheid betekent juist zelf bepalen met wie je seks wil en of je dat dan ook werkelijk doet. Dus pas seks of andere intimiteit aangaan, als je daar vanuit je lijf, emotie én ratio een ‘ja’ bij ervaart.

Kun je dan iets zeggen over met hoeveel mensen je seks kunt of moet hebben om seksueel vrij te zijn? Nee, dat kun je aan de buitenkant niet zien. De een heeft veel partners of gaat misschien regelmatig naar een parenclub, anderen blijven hun hele leven bij die ene partner en kijken nooit meer om naar anderen. Deze beide uitersten zijn maar een klein deel van de bevolking. Het grootste deel is serieel monogaam of monogaam met uitstapjes. Geen van deze vormen is beter dan de andere, het gaat om wat bij jou past en hoe je daarmee omgaat.

Mythe 2: seksuele vrijheid = altijd seks willen

Hoewel het voor veel mensen zo is dat als ze seksueel vrijer worden, ze vaker seks willen, zijn er ook mensen voor wie het omgekeerde geldt. Seksuele vrijheid heeft niet te maken met een maatstaf of verwachting van buitenaf, maar met aanvoelen wat voor jou het beste werkt, wanneer schuld, schaamte en angst niet langer leidend zijn. Wanneer je los kunt komen van groepsdruk van familie, netwerk of maatschappij.

Juist door dichter bij je kern te blijven, vanuit integratie van lichaam, gevoel en gedachten, zorgt seksuele vrijheid voor meer geluk. Volgens onderzoekers zoals Michael Milburn is je algemeen geluksgevoel er zelfs voor 70% van afhankelijk.

Mythe 3: seksuele vrijheid = altijd doen waar je zin in hebt

Dit zien we helaas vaak terug. Het idee dat jouw vrijheid beperkt wordt door anderen. Dat is uiterlijke vrijheid en zorgt er eerder voor dat je je ongelukkiger voelt dan gelukkiger. Sterker nog, als je het gevoel hebt dat je niet vrij bent als je niet op elk moment je lust kunt uitleven, dan ben je niet vrij, maar een speelbal van je lust. Seksuele vrijheid gaat daarom niet alleen om het voelen van de ‘ja’ van je verlangen, maar ook de ‘nee’ van je grenzen en dat ook van anderen respecteren.

Seksuele vrijheid gaat daarom juist veel om verbinding. Verbinding met je eigen kern op dit moment en verbinding met je omgeving. Verbinding vanuit je eigen lichaam, gevoel en gedachten en van daaruit met de ander.

Mythe 4: seksuele vrijheid = meer seks

Deze mythe is al een beetje aan de orde gekomen en gaat erom dat je niet aan de buitenkant kunt zien hoe vrij je bent. We hebben als mens verschillende behoeftes aan seks en die behoefte wisselt ook nog van moment tot moment. Het begint met dat van jezelf en de ander te accepteren en de verwachting aan een bepaalde hoeveelheid seks op een bepaald moment los te laten.

Betekent het dat je altijd zin moet hebben om seks te hebben? Dat bepaal je zelf. Zolang je er niet mee over je grenzen gaat, kun je dat ook doen omdat je het je partner bijvoorbeeld ten volle gunt. Of beginnen zonder dat je de zin direct voelt, omdat je verwacht dat het wel komt en dat het ook geen probleem is als het niet komt, omdat je dan weer kunt stoppen. Seksuele vrijheid gaat juist om het rationeel en emotioneel kunnen kiezen voor hoe je met allerlei situaties omgaat, zonder zelfoordeel.

Mythe 5: seksuele vrijheid is makkelijker voor mooie mensen

De mythe die we hier tegenkomen, is dat seksuele vrijheid makkelijker is voor mooie mensen, omdat die zoveel seks kunnen krijgen als ze willen. Behalve over mooie mensen komen we dit ook tegen over jonge mensen, rijke mensen en vrouwen in het algemeen. Eigenlijk is deze mythe een verlengde van de eerdere mythes, dat seksuele vrijheid met veel seks te maken heeft.

Waar iemand die mooi (etc.) is misschien inderdaad makkelijker seks kan krijgen, is het maar de vraag of diegene dat wil. Het kan ook leiden tot ongewenste seksuele aandacht. Of niet de uiting van seksualiteit die ze werkelijk verlangen. Zodra je dit soort vergelijkingen gaat maken, ga je weg van jezelf, waardoor je het voor jezelf moeilijker maakt om seksueel vrijer te worden.

Mythe 6: seksuele vrijheid kun je bereiken door te praten

We krijgen nogal eens mensen in onze praktijk die al hele trajecten met coaches of psychologen achter de rug hebben en soms heel precies kunnen uitleggen waar ze last van hebben en wat er mis is, maar geen oplossing hebben. Dat komt omdat de ingang van praten het hoofd is en dat maar een klein deel van ons hele wezen is. Uiteindelijk moet juist bij iets als seksualiteit ook het lichaam betrokken worden.

Eerder noemden we al het lichaam, de emoties en de ratio op een rij. Elke bestendige bevrijding, dus ook seksuele bevrijding, komt voort uit een integratie van al die lagen. Dat haal je niet uit een boek en maar gedeeltelijk uit gesprekken. Daarvoor zul je moeten ervaren. Met je eigen partner, met een intimiteitscoach of met oefenpartners.

Mythe 7: seksuele vrijheid kun je bereiken zonder te praten

In Tantra wordt er wel eens gedaan alsof je seksuele vrijheid kunt bereiken zonder ooit een woord te zeggen. Ook dit kan niet, omdat je dan de integratie van lichaam, gevoelens en gedachten mist. We hebben elkaar nodig hierin, niet alleen om te ervaren, maar ook om daarover te praten. Zo kun je ervaringen bijvoorbeeld beter plaatsen of kun je elkaar op dingen spiegelen.

Belangrijk aspect van praten bij seksuele bevrijding is het afstemmen vooraf en terugkijken na een ervaring. Pas wanneer jij en je partner(s) voldoende door schaamte, schuldgevoel en angst heen gewerkt hebben en elkaar goed genoeg kennen, kun je met steeds minder praten toe. Voor de niet-praters onder ons: praten hoeft niet uit lange gesprekken te bestaan, dat is persoonlijke voorkeur.

Mythe 8: seksuele vrijheid kun je in je eentje bereiken

Misschien had je deze mythe al opgepikt uit wat hierboven staat. Om seksueel vrijer te worden, heb je anderen nodig. Wanneer je dit in je eentje probeert te doen, blijf je in je eigen (beperkende) gedachten rondzingen en kun je niet ervaren hoe iets werkelijk voelt en hoe je er werkelijk op reageert. Hoe meer je dit in je eentje probeert te doen, hoe meer je een plaatje in je hoofd vormt van hoe je vindt dat je bent. Wat vaak niet klopt met de werkelijkheid.

Om werkelijk seksuele bevrijding te bereiken, heb je die ervaring met die ander(en) nodig en heb je die spiegel en feedback van die ander nodig. Als mens kunnen we niet functioneren als een eilandje en dat geldt ook als het gaat om seksualiteit.

Mythe 9: seksuele vrijheid kun je alleen met anderen bereiken

Hoewel je anderen nodig hebt, heb je ook tijd en ervaringen met jezelf nodig. Met steeds alleen maar feedback en spiegels kom je er ook niet. Juist door alleen te experimenteren of fantaseren kun je andere aspecten van jezelf leren kennen. Seksuele vrijheid gaat dus ook hier weer om verbinding. In dit geval de verbinding tussen je solo-ervaringen en je ervaringen met anderen.

Seksuele vrijheid begint dus bij jezelf om van daaruit de verbinding met anderen aan te gaan. Kennis van en ervaring met wat je voor jezelf fijn en lekker vindt, helpt om dat ook met een ander te delen en van daaruit verder te ervaren.

En nu verder

Mocht je interesse hebben gekregen om te werken aan je seksuele vrijheid, dan kun je verschillende dingen doen.

Heb je een partner en willen jullie niet met anderen samen, dan kun jullie aan de hand van bijv. boeken hiermee zover mogelijk proberen te komen.

Heb je geen partner of wil je juist ook los van je partner jezelf meer ontdekken en ontwikkelen, dan kun je bij ons en anderen terecht. Je kunt dan kiezen voor 1-op-1 intimiteitscoaching of het Seksuele Bevrijding traject met training, lichaamswerk, groepscoaching en individuele e-coaching.

Mocht je vragen hebben aan de hand van dit artikel of ons aanbod, stuur dan gerust een e-mail of bel ons op 06-10996723.