Tantra Kula

Wil je meer dan af en toe een workshop? Jezelf verder ontwikkelen dan in een retraite? Die spirituele honger, dat heimwee, stillen dat in je blijft leven? Wil je ontdekken wat er meer is? Heb je het gevoel dat je niet past in deze maatschappij en er een andere weg voor je zou moeten zijn? Een familie waar je wel jezelf kan zijn? Of wil je ontdekken tot hoever jouw spirituele pad nou eigenlijk gaat? Hiervoor kun je terecht bij onze Tantra Kula.

Zoeken wordt Weten

Gebondenheid wordt Bevrijding (Moksha)

Angst wordt Liefde

Boosheid wordt Vertrouwen

Heimwee wordt Thuiskomen

Afgescheidenheid wordt Eenheid

Tantra Mystiek bij Hartstreling

De Mystieke Weg is wereldwijd en van alle tijden. Mystieke tradities heb je in alle religieuze stromingen, zowel in het Oosten als in het Westen. Soms meer openlijk, soms onderdrukt. Zo heb je bijvoorbeeld Kabbala en Soefisme in het Westen en Midden-Oosten en Taoïsme en Tantra in het Oosten.

Bij Hartstreling werken we met een mix van West en Oost. We gebruiken Kabbala en Hermetisme die een lange geschiedenis hebben hier in het Westen en die daardoor een betere basis geven voor ons westerse mensen en beter aansluiten bij onze cultuur en manier van denken. Vanuit die basis is de verdere weg die van Tantra, de weg die alles omvat en niet voor niets de snelweg naar verlichting wordt genoemd.

Waarom dan eerst die basis vanuit westerse tradities? Omdat we keer op keer zien dat zonder die basis de Mystieke leringen en ervaringen vanuit Tantra niet kunnen landen. Het is de brug die we als westerlingen nodig hebben om de volle waarde van Tantra te kunnen ervaren.

Kula

Om je te kunnen ontwikkelen op zo'n diepgaand niveau, is het van belang om een sterke onderlinge band te hebben. Niet alleen tussen leraar en leerling, maar juist ook tussen leerlingen onderling. Die band voelt als familie en wordt in het Engels ook wel extended family genoemd.

In Sanskriet heet dat Kula of Kaula. Kula betekent zoveel als familie en gaat over verbondenheid, vertrouwen, geborgenheid, saamhorigheid. Niet een familie waarin je geboren wordt, maar een familie waarvoor je kiest. In de Kula wordt je opgeleid en begeleid. Ook wanneer je opleiding stopt, blijf je altijd deel van de Kula.

Opleidingsgroepen en niveaus

Binnen onze Tantra Kula hebben we opleidingsgroepen. Een opleidingsgroep is een groep mensen van vergelijkbaar niveau die werken op een bepaald deel van het pad. De ervaringen en kennis die aangeboden worden in een groep zijn steeds afgestemd op het niveau. Naast het gezamenlijke heb je altijd ook een deel persoonlijke begeleiding. Elk spiritueel pad is tenslotte persoonlijk.

De verschillende niveaus die wij onderscheiden (en waar de groepen naar genoemd zijn) zijn:

Pashu: de gebonden mens. Ieder mens begint gebonden en dit menstype is naar buiten gericht. Nadruk ligt op Karma (goede werken), Bhakti (devotie) en Jnana (kennis), waarmee de basis wordt gelegd in elk spiritueel pad. Zonder dit is je ontwikkeling niet bestendig.

Vira: de heldhaftige mens. Dit menstype is naar buiten en naar binnen gericht. Hier ontstaat verbinding met het goddelijke in jezelf en ontwikkelt zich de wijsheid.

Divya: de goddelijke mens. Dit menstype is naar binnen gericht. Dit is het niveau van Eenheid met het Al. Liefde is hier de leidende kracht.

Ondanks dat we het niveaus noemen, is er voor ons geen waardeoordeel. Het ene is niet beter dan het andere. Niet iedereen die in de Pashu groep zit, heeft de behoefte om door te groeien naar Vira, etc. Er is hierin geen verwachting, moeten of dwang.

De weg door de groepen

Iedereen begint bij ons in de Tantra Kula Pashu groep. In deze groep ligt de nadruk op zelfkennis, persoonlijke ontwikkeling en het leren van de meditaties en rituelen die we binnen Tantra gebruiken. Dit is ook de voorbereiding op het ontwaken van je Kundalini. Wanneer je dit wil, word je ook voorbereid op de initiatie in de Vira groep.

Je eerste half jaar tot jaar in de Tantra Kula Pashu groep is ook de tijd om te testen of dit pad bij je past en of je ons jouw totale vertrouwen kunt geven. Dat vertrouwen is belangrijk later op je pad, maar hoef je niet lichtzinnig te geven. Wanneer je zover bent om dat vertrouwen te geven, nodigen we je uit voor een ritueel waarin je je toewijding aan je pad neerzet en we ons aan elkaar verbinden. Vanaf dat moment ben je volwaardig lid van de Kula.

In de Tantra Kula Vira groep werk je aan het vormgeven van je eigen pad en dagelijkse beoefening, het ontwaken van je Kundalini en de verbinding met het goddelijke in jezelf.

In de Tantra Kula Divya groep werk je toe naar Moksha (bevrijding), naar het blijvend neerzetten van je Kundalini en naar Eenheid met het Al.

Hoe de groepen werken

De basis van elke groep is twee bijeenkomsten per maand. Een avond bij ons thuis en een avond online. Deze avonden zijn gezamenlijk met iedereen in dezelfde groep. De avonden bij ons thuis zijn gericht op het leren van praktische vaardigheden en op gezamenlijke meditaties en rituelen. De online bijeenkomsten zijn meer gericht op kennis, vaak ondersteund door meditaties en oefeningen.

Naast de bijeenkomsten krijg je opdrachten gericht op je persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van vaardigheden die je gebruikt bij meditaties en rituelen. Hier krijg je persoonlijke begeleiding bij.

Af en toe gaan we met de groep op stap, wanneer dat bijdraagt aan de ontwikkeling. Dit kunnen workshops bij anderen, tentoonstellingen of rituelen zijn.

Kula bijeenkomsten

Naast de bijeenkomsten van de opleidingsgroep waar je in zit, hebben Kula bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn niet gericht op opleiding, maar op onze familieband. Soms geheel vrijblijvend qua invulling. Soms met inbreng van een van de familieleden die wat wil delen. Soms met een ritueel. Altijd met een gezamenlijke maaltijd.

Deze bijeenkomsten zijn voor aspirant leden van de Kula, voor volwaardig leden die op dit moment in opleiding zijn en voor volwaardig leden die afscheid genomen hebben van de opleiding. Af en toe nodigen we ook vrienden van de Kula uit.

Als je deel wil nemen

Als je deel wil nemen, dan kun je dat laten weten via onderstaand formulier. Aan de hand daarvan nodigen we je uit voor een gesprek. Dit is een kennismaking, maar ook een inschatting van ons of je bij de Kula en onze opleiding past.

Let op: Vragen via e-mail over of deze opleiding bij je zou passen etc. beantwoorden we niet. Als je nog te veel twijfelt, kun je beter eerst deelnemen aan een workshop bij ons en aan de hand daarvan bepalen of je het gesprek wil aangaan voor toetreding. In alle andere gevallen kun je het beste het formulier invullen.

Samenstelling

De Tantra Mystiek Pashu groep bestaat uit maximaal 8 personen. Mocht de groep vol zitten, dan starten we een nieuwe groep of zoeken een andere locatie, zodat we kunnen uitbreiden tot maximaal 12 deelnemers. 

In de groep streven we naar een balans van energie en daarom ook naar een balans tussen mannen en vrouwen. De groep zal daarom niet meer dan de helft van de mogelijk plekken aan een van beide geslachten bevatten.

De Kula heeft geen beperkingen qua aantal deelnemers of balans qua geslacht.

Investering

Je belangrijkste investering is je inzet en energie. Het Mystieke pad is geen makkelijke om mee te beginnen, dus vraagt wilskracht en discipline. We verwachten dus ook dat je alle bijeenkomsten aanwezig bent en je opdrachten voor thuis uitvoert, uitgezonderd overmacht.

De financiële investering houden we juist bewust laag, zodat het voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar is. Je betaalt € 40 per maand via machtiging. Dit is voor de bijeenkomsten en persoonlijke begeleiding.

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd, gebruik dan onderstaand formulier om je aan te melden voor een kennismakingsgesprek. Vul de velden zo volledig mogelijk in, zodat wij ons goed kunnen voorbereiden.

Naam(Vereist)
Wat is motivatie, wat zijn je beweegredenen om je aan te melden voor dit pad?
Trauma's kunnen grote invloed hebben op je spirituele ontwikkeling. Het is daarom van belang dit vooraf te weten.
Is er verder nog iets van belang voor de kennismaking en/of het deelnemen aan de groep?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.